Egyesületünk története

Az egyesület története dióhéjban:

 

1877-ben alakult meg először az egyesület, az 1876-ban Vasvárra került kántortanító, Barabás István szervezésében. Neki azonban rövid időn belül katonai szolgálatra kellett bevonulnia, így az egyesület, vezető nélkül maradt és feloszlott.

Barabásnak 1883- ban sikerült újra megszerveznie a tűzoltóságot.

Az egylet, alakuló közgyűlése 1883. június 17-én volt.

A Belügyminisztérium 1883. október 6-án jegyezte be.

A történetek szerint az alakulás és előmunkálatok költségeit a dalárda viselte. Sőt, a bejegyzés után átadta a Tűzoltó Egylet részére 25 forintnyi pénzvagyonát, így annak első alapító tagja lett.

 

Megalakuláskor az Egyletnek 19 alapító, 76 pártoló, 47 működő, összesen 142 tagja volt.

Mint a visszaemlékezésből kiolvasható, Barabás parancsnok volt.

Főparancsnokul Horváth József ügyvédet választották.

Elnök Korchmáros Gáspár lett.

Jegyző (ma titkárként szerepel ez a titulus) pedig Kocsis János

Felkérték Tolnai gróf Festetics Taszilót, az egylet védnökségére. „Ki azt nemcsak elfogadta, de mint alapító tag is 200 frttal az egylet kötelékébe belépni méltóztatott.”

A tűzoltóság mellett megszervezték és működtették községi a tűzőrséget.

 

Az idők folyamán, hála a jól szervezett közösségi munkának, az egyesület szépen gyarapította vagyonát. A 25 Ft-os alaptőkéből szépen felfejlődött.

 

1890-ben 60 működő és 98 pártoló tagja volt az egyesületnek, továbbá 297 tűzőr dolgozott az irányításuk alatt.

 

1898. augusztus 7-én szentelték fel a vasvári tűzoltó zászlót. Ez alkalomból a Vasvármegyei Tűzoltó Szövetség évi rendes közgyűlését Vasváron tartották. 

 

1910. június 29-én szentelték az új Tűzoltó szerházat, ami egyben a vasvármegyei Tűzoltószövetség XVIII. évi közgyűlése is volt.

 

1910-ben a következő csapatfelszerelése volt a vasvári tűzoltóknak:

Targonca fecskendő (90 mm) egy lajtszekér után akasztva.

Kis hydrofor (85 mm) lajtszekér hátuljára fektetve.

Kocsi-fecskendő (110 mm) rugókkal, fékkel, tömlő targoncával.

Kocsi-fecskendő (100 mm) rugók nélkül.

Ifjúsági kocsi-fecskendő (80 mm) angol dugó létrákkal.

2 db mankó kézi fecskendő (egy hengerű) vödörbe illeszthető.

Lajtszekér a 100 mm-es fecskendőhöz

Lajtszekér a 110 mm-es fecskendőhöz

Szerkocsi 2 készlet dugó-létrával, 3 támrudas létrával,2 tetőlétrával, kapcsokkal, csáklyákkal, ásókkal, lapátokkal, vasvillákkal stb.

A felsorolt kocsi-fecskendők mind szívó szerkezetűek, a nyomótömlő készlet 540 m. (16.)

 

A vasvári egyesület fejlődése elválaszthatatlanul kapcsolódott a vármegyei tűzoltóság fejlődéséhez. Sőt az országos folyamatokhoz is. Ennek kulcsa Barabás István volt.

 

 

Szó szerint háborús károk érték az egyesületet. Az egylet helyiségeit katonai célokra használták.

Sokk – sokk hátán, megpróbáltatások tömege érte az embereket akkoriban. A háborús és forradalmi sokkból, még nem is ocsúdott az ország, amikor érkezett a következő csapás: Trianon, majd a szegénység és a gazdasági válság.

1925. szeptember 8. Vasvármegyei Tűzoltó Szövetség jubileumi közgyűlést tartott Vasváron. Aminek a fő apropója Barabás István 50 éves tűzoltó pályafutásának elismerése volt. Ezzel együtt tartották, igaz 2 év késéssel, az egyesület 40 éves évfordulóját.

 

1926-ban újjá kellett szervezni a korábban legendásan jól működő községi tűzőrséget.

A problémák ellenére 58 rendes tagja volt a Tűzoltó Egyesületnek.

Eszközeik a következők voltak:

1 db 90 mm targoncafecskendő, lajtszekér után akasztva.

1 db. 85 mm hydrofor lajtszekér hátuljára fektetve.

1 db. 110 mm kocsifecskendő.

1 db. 100 mm kocsifecskendő.

1 db. 80 mm ifjúsági kocsifecskendő.

Mindez 300 m nyomótömlővel ellátva.

 

Ez után a II. Világháború következett, majd az államosítás, mikor a vasvári felszerelések nagyobb részét elvették az egyesülettől.

 

Ezekben az „új időkben” eltűntek a tűzoltók szakrális jelképei, a tűzoltó zászló és a szt. Flórián szobor. A rendszer jellegéből adódóan aHelytőrténeti Múzeumba vitték, később pedig onnét, vélhetően egy betörés után elvesztek.

 

Ami a húszas-harmincas évek ínséges világában nem valósulhatott meg, - a szegénység miatt nem tudtak gépjárműfecskendőt vásárolni - az megtörtént az 1950-es években.

 

Az állam ekkor egy Csepel típusú gépkocsi fecskendőt adott Vasvárra 2 sofőrrel a nyári munkák idejére. Ez az időszak 1950-1952.

 

1952-ben megérkezett az első saját autó, egy MORRIS típusú teherautó 400-as fecskendővel.

 

Melyet 1957-ben cseréltek le MÁVAG tartályos kismotorfecskendős autóra

 

Majd abban az évben GMC típusú járművet kaptak.

 

1964. augusztus 12. és 1966. május 27. között gépjármű nélkül volt az egyesület.

 

1966. május 27-én kapta meg a Csepel diesel típusú gépjárműfecskendőt az egyesület.

 

1987. –től Ikarus gépjárműfecskendővel  végezték a beavatkozásokat 1988-ig

 

1988. ban érkezett az IFA amely még mindig szolgálatot teljesít (1 szer)

 

1993-1997 között egy NIVA szolgálta még az egyesületet.

 

1997 –ben érkezett a második IFA amely a tartalék szerepét tölti be.

 

2013 TOYTA hylux terepjáró vegyes használatú

 

Az egyesület tagjai közül a gépkocsivezetők:

Simon István               1952-1978

Szecsődi Imre 1968-2004

Dóka István                1978-tól

Kiss Ervin                   1980

Katona István             1986-1989

Nyúl Mihály               1992-2001

Szalay Gyula              1988-tól

Szita László                1993-tól

László Géza                1995-tól

Tánczos Gábor.          1998-tól

Ifj. Nyúl Mihály         2002-től

Németh Imre               2004-től

Bohár Károly              1995-től

Krajczár Gergely         2008-tól

Vargyai Gábor 2009 től

 

Vezetőség:

Főparancsnok/ parancsnok:    év

Barabás István tanító              1877

Horváth József ügyvéd           1883-1886

Barabás István, tanító             1883-1921

Toscano Gyula                        1921-1923

Kiss Gyula adóügyi jegyző     1923-1926

Varga Kálmán igazg. tanító,     1927-1928

Baán Géza, igazgató                1928-1939

Tahin Mátyás                         1939-1947

Kovács Lajos                           1947

Fekete József                          1948-1984

Rózsa László                           1984-1988

Németh László                        1988-tól

 

Titkár /jegyző                            év

Kocsis János                          1883-1888

Tretter Győző                       1888-1898

Meller Henrik                        1898-1911

Tretter Győző                       1911-1913

Tretter Viktor                        1913-1920

Németh Antal                        1920-1941

Buziásy László                      1941-1947

1947-1958 között nem volt ilyen poszt

Kassai József                         1958 -1963

Horváth Jánosné                    1963 -1993

Katona István                        1994-2002

Adorján Tibor                        2002-2012

Szecsődi Arnold                     2012-től

 

elnök                                 év

Korchmáros Gáspár           1883

Lehrmann Ferencz              1886

Horváth József Ügyvéd     1888-1914

Barabás István                    1914-1920

dr Novák Béla ügyvéd        1920-1936

Abay Jenő Főjegyző          1936-1941

Abay Jenő Főjegyző          1947

1947-1958 között nem volt ilyen poszt

Kovács Lajos                      1958 -1963

Fábián István                      1963-1973

Lukács János                      1973-1990

Kovács László                    1990-1992

Szalai Gyula                       1992-2002

Katona István                     2002-2009l

Bozzai Lajos                      2009-től

 

a

 

This website uses cookies

A webhely cookie-k segítségével elemzi a forgalmat. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát.
Statisztikák készítése céljából a felhasználási adatokhoz a Google is hozzáférhet.